Arhiva slušaonice - Ogledi i rasprave

Srijeda, 15.01.2020 23:00

Putpis simultanih vremena 2

Utorak, 14.01.2020 23:00

Putpis simultanih vremena 1

Četvrtak, 09.01.2020 23:00

Emisija 09.01.2020.

Iako se sintagma 'kantautor' često koristi u različitim kontekstima, njezino se značenje prolaskom vremena mijenjalo i adaptiralo. Svatko ga upotrebljava na vlastiti način, nastojeći zahvatiti najrazličitije tradicije i žanrovske prakse. Knjiga The Cambridge Companion to Singer-Songwriter (2016., urednici Katherine Williams i Justin A. Williams) nastoji razjasniti terminološke dileme, te zbirkom sveobuhvatnih eseja i detaljnih analiza ukazati na tipične primjere, glazbeničke osobnosti, stvaralačke strategije te specifične autorske postupke. Za današnju emisiju iz spomenute knjige odabrali smo esej Leadbelly, posvećen crnom glazbeniku koji je - djelujući u prvoj polovici 20. stoljeća - umnogome utjecao na evoluciju popularne glazbe u cjelini, a posebno na kantautorski rock. Autor ogleda je Josep Pedro, istraživač na polju glazbe i novinarstva na sveučilištu u Madridu. Preveo i adaptirao Denis Leskovar.

Četvrtak, 02.01.2020 23:00

Oslobađanje ženskog identiteta

.\lang1033

Utorak, 31.12.2019 23:00

O Sokratovoj negaciji metaznanja

Četvrtak, 26.12.2019 23:00

Tragedija imaginacije

Utorak, 24.12.2019 23:00

Što kršćani mogu naučiti iz polemike Sohraba Ahmarija i Davida Frencha?

Slušamo ogled "Što kršćani mogu naučiti iz polemike Sohraba Ahmarija i Davida Francha?" koji je napisao teoretičar književnosti Matija Štahan. On napominje da je, uz takozvanu "debatu stoljeća" Jordana Petersona i Slavoja Žižeka o odnosu kapitalizma i marksizma, 2019. godinu na određeni način obilježila i polemika između dvojice konzervativnih mislilaca, katolika Sohraba Ahmarija i protestanta Davida Frencha, započeta elektroničkom prepiskom, a nastavljena debatama održanima najesen u vašingtonskome Institutu za humanu ekologiju i Sveučilištu Notre Dame u Indiani. Matija Štahan napominje da je stavljanje kršćanskoga društvenog angažmana u drugi plan djelomice dovelo do trijumfa nekršćanskih ideja čija je posljedica, uz ostalo, i ova rasprava -koje su Ahmari i French samo najistaknutiji predstavnici - te na kraju ogleda pita hoće li današnji kršćani pokušati preokrenuti trendove sve ubrzanije dekristijanizacije Zapada. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica. Urednica: Manuela Frkić Žaja.

Srijeda, 18.12.2019 23:00

Stratifikacija rocka

Keir Keightley izvanredni je profesor na Sveučilištu u Zapadnom Ontariju u Kanadi. Polje njegovih interesa zahvaća kulturu i kulturnu povijest, medije, sociologiju ukusa, popularnu glazbu, glazbenu industriju, film i audio-tehnologiju. Objavljivao je u raznim časopisima i publikacijama, primjerice Media Culture and Society, Popular Music, American Music i Journal of Popular Music Studies. Njegovi radovi mogu se pronaći i u zbirkama ogleda kao što su Movie Music: The Film Reader, Popular Music: Technology and Copyright, Migrating Music. Iz zbirke eseja The Cambridge Companion to Pop and Rock odabrali smo tekst podnaslovljen Slojevitost rocka. Radi se o dijelu poglavlja u kojemu Keightley evoluciju rock glazbe i rock kulture postavlja u kontekst mainstream scene, pokušavajući razbiti mit o rock and rollu kao pojavi nastaloj na glazbenim marginama, izvan srednje struje.

Četvrtak, 12.12.2019 23:00

Robotika i duh vremena

U večerašnjem ogledu objavljujemo treći dio serijala Igora Ratkovića o robotici, povodom 100te obljetnice nastanka riječi "robot".

Utorak, 10.12.2019 23:00

Mjesečari

Četvrtak, 05.12.2019 23:00

Totalitet i beskonačnost

Srijeda, 04.12.2019 23:00

Emisija 04.12.2019.

Slušamo ogled magistra filozofije Marita Mihovila Letice "Boškovićeva metafizika prostorno-vremenskih odnosa". Vlastitu je prirodnu filozofiju Ruđer Bošković izgradio na temeljima u koje uvjereno je ugradio osnovnu ideju - jedinstveni zakon sila - pa stoga Boškovićevu metafizički zasnovanu filozofiju prostora i vremena valja razmatrati kao jednu od sastavnica njegove originalne i sveobuhvatne dinamističke teorije. Od velike je važnosti uvidjeti da se kod Boškovića prvi put prostor i vrijeme razmatraju skupa, neodvojivo jedan od drugoga. U Einsteinovoj ideji o mogućnosti realizacije geometrijskih pojmova tek njihovom primjenom na postojeća tijela jasno se razaznaje Boškovićevo stajalište da od matematičkog prostora, što ga razmatra geometrija, valja razlikovati fizički prostor, koji je realan i ne može postojati bez objekata. To znači da je teorija relativnosti zabacila Kantovo idealno i potvrdila Boškovićevo realno shvaćanje prostora i vremena. Urednica emisije: Manuela Frkić Žaja.

Utorak, 03.12.2019 23:00

Petrićeva Pampsychia u kontekstu suvremene psihologije

Objavljujemo ogled magistra filozofije Luke Janeša naslovljen "Petrićeva Pampsychia u kontekstu suvremene psihologije". Autor ističe da je Frane Petrić u okvire svojega kapitalnog spisa "Nova sveopća filozofija" ("Nova de universis philosophia", 1591.) uz knjige "Panaugia" (o percepciji), "Panarhia" (o počelima), "Pancosmia" (o kozmosu) uvrstio i "Pampsychiju" - raspravu o univerzalnoj duši svijeta. Uvidom u članke hrvatskih autora u kojima se razmatra Petrićevo stvaralaštvo iskazuje se bjelodanom činjenica da je među njima najmanje zastupljena upravo "Pampsychia". Luka Janeš u ovome ogledu nastoji ukazati na važnost misaone ostavštine sadržane u "Pampsychiji", komparativno je analizirajući u analogiji sa znanstvenim smjernicama i orijentirima akademske, dakle institucionalne psihologije. Određenije rečeno: točke koje Petrićevu misao čine trajno aktualnom, odnosno bezvremenom na planu analiziranja psihe, autor povezuje sa stanovitim segmentima psihološke misli, a s naglaskom na Jungovu konceptu kolektivnog nesvjesnog kao potencijalne semantičke tangente. Pritom upućuje "na momente i motive koji bi eventualno mogli pridonijeti poboljšanju znanstvenog pristupa i praktičkog tretmana ljudske psihe u pluriperspektivnom fenomenološkom kontekstu, a koji bi mogli proizaći kao posljedica Petrićeva misaonog utjecaja". Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica. Urednica: Manuela Frkić Žaja.

Četvrtak, 21.11.2019 23:00

Fenomen robotike

U današnjem ogledu se razmatra fenomen robotike u stogodišnjem razdoblju od nastanka literarnog pojma robot do danas.

Ogledi i rasprave
Ogledi i rasprave

HRT – HR 3 — Kultura, društvo, umjetnost, znanost, filozofija

Ogledi i rasprave emisija je koja donosi eseje iz raznorodnih područja od filozofije, znanosti, teorije i povijesti književnosti,do estetike i glazbe, rock i pop kulture te vizualnih umjetnosti. U emisiji sudjeluju mnogobrojni naši i strani teoretičari, znanstvenici i umjetnici.

Najave

Filozofski korijeni i medijski aspekti satire

Utorak, 28.01.2020. 23:00 - 23:28

Slušamo ogled „Filozofski korijeni i medijski aspekti satire“ koji je napisao magistar filozofije Bernard Špoljarić. Iz aspekta književne teorije, satira kao specifična literarna forma ima svoje ekskluzivno porijeklo i pripadnost ...

Kršćanstvo i nacionalizam: Perspektive i opasnosti
Srijeda, 29.01.2020. 23:00 - 23:27

Pitanje kulture u doba Homo festivusa
Četvrtak, 30.01.2020. 23:00 - 23:27

Sve najave
Poslušajte

Kako nas je pluralizacija promijenila?
Četvrtak, 16.01.2020 23:00

Putpis simultanih vremena 2
Srijeda, 15.01.2020 23:00

Putpis simultanih vremena 1
Utorak, 14.01.2020 23:00

Emisija 09.01.2020.
Četvrtak, 09.01.2020 23:00