Kozmopolis

Kozmopolis

Emisija "Kozmopolis – književnost u kontekstu" donosi eseje književnih povjesničara i teoretičara i, uz ostalo, traži odgovore na pitanja o ulozi književnosti u 21. stoljeću te o tome koliko je važno graditi vlastite smjernice i biti inovativan u nacionalnim i internacionalnim razmjerima...

Posljednje emisije

Ponedjeljak, 17.06.2019 23:00

Prva knjiga pjesama Ilije Crijevića

Četvrtak, 13.06.2019 16:03

Emisija 13.06.2019.

Autorica eseja, doktorica rusistike Danijela Lugarić Vukas propituje pojam svjedočenja s obzirom na prirodu onoga koji svjedoči i s obzirom na jezik kojim se svjedoči, pristupajući "ekonomskom" kao označenom i kao diskurzivnoj dimenziji žanra na primjerima djela nastalih kao svjedočanstva ili pak fikcionalizacije tuđih sjećanja. U središtu pozornosti su tekstovi Varlama Šalamova, Danila Kiša i Karla Štajnera, koje povezuje tematiziranje okrutnosti i oskudnosti života u sustavima koncentracijskih logora. Postavlja se pitanje vjerodostojnosti svjedočenja i simboličkoga značenja koje ekonomija, ekonomske analize i ekonomske metafore u njemu zauzimaju. Naime, precizne ekonomske analize mogu se čitati i u drugom ključu: onom koja ekonomiju i ekonomsko (profitabilno, predmetno, materijalno) promatraju kao univerzalnu metaforičku opreku humanom, čovječnom, ljudskom (neprofitabilnom, duhovnom, emocionalnom). Dokumentarno (i ekonomsko u ovom kontekstu), na koje se referira Šalamovljev pripovjedač, otvara ne samo vrlo važno pitanje uloge, smisla i značenja umjetnosti nakon Kolime i Auschwitza nego i u prvi plan istura problem odnosa između povijesne zbilje i umjetnosti i načina njezina prikazivanja u umjetnosti. Metodološki plodotvorno uporište nalazi se u kontekstualizaciji žanra svjedočenja u teorijskim i filozofskim postavkama Giorgija Agambena i Shoshane Felman te kroz aspekt književnoga transfera Štajnerovih memoara u Kiševu "Grobnicu za Borisa Davidoviča".

Ponedjeljak, 10.06.2019 23:00

Danijela Lugarić Vukas: Danilo Kiš, Varlam Šalamov, Karlo Štajner

Autorica eseja, doktorica rusistike Danijela Lugarić Vukas propituje pojam svjedočenja s obzirom na prirodu onoga koji svjedoči i s obzirom na jezik kojim se svjedoči, pristupajući «ekonomskom» kao označenom i kao diskurzivnoj dimenziji žanra na primjerima djela nastalih kao svjedočanstva ili pak fikcionalizacije tuđih sjećanja. U središtu pozornosti su tekstovi Varlama Šalamova, Danila Kiša i Karla Štajnera, koje povezuje tematiziranje okrutnosti i oskudnosti života u sustavima koncentracijskih logora. Postavlja se pitanje vjerodostojnosti svjedočenja i simboličkoga značenja koje ekonomija, ekonomske analize i ekonomske metafore u njemu zauzimaju. Naime, precizne ekonomske analize mogu se čitati i u drugom ključu: onom koja ekonomiju i ekonomsko (profitabilno, predmetno, materijalno) promatraju kao univerzalnu metaforičku opreku humanom, čovječnom, ljudskom (neprofitabilnom, duhovnom, emocionalnom). Dokumentarno (i ekonomsko u ovom kontekstu), na koje se referira Šalamovljev pripovjedač, otvara ne samo vrlo važno pitanje uloge, smisla i značenja umjetnosti nakon Kolime i Auschwitza nego i u prvi plan istura problem odnosa između povijesne zbilje i umjetnosti i načina njezina prikazivanja u umjetnosti. Metodološki plodotvorno uporište nalazi se u kontekstualizaciji žanra svjedočenja u teorijskim i filozofskim postavkama Giorgija Agambena i Shoshane Felman te kroz aspekt književnoga transfera Štajnerovih memoara u Kiševu «Grobnicu za Borisa Davidoviča».

Četvrtak, 30.05.2019 16:03

Emisija 30.05.2019.

Jedna od najčešćih i najpoznatijih pjesničkih figura, koju je teško ne zateći u bilo kojemu književnom tekstu, je metafora. Kao figuru koja prijenosom značenja po sličnosti naglašava ono na što se referira, u naslovima ju je četiriju hrvatskih romana iz šezdesetih godina prošloga stoljeća zapazila Tatjana Jukić, redovita profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O kojim je romanima riječ i kakve analitičko-interpretativne reperkusije može imati usredotočivanje na njihove naslovne metafore, poslušat ćemo u ovotjednoj emisiji Kozmopolis.

Najave

Utjecaj Jean-Jacquesa Rousseaua na književnost britanskoga romantizma

Ponedjeljak, 24.06.2019. 23:00 - 23:30

Potaknuta 260. obljetnicom smrti Jean-Jacquesa Rousseaua obilježene tijekom prošle 2018. godine diljem Europe, autorica eseja, doktorica anglistike Martina Domines Veliki, prikazuje recepciju širokoga Rousseauova opusa, a u kontekstu prikaza dinamike ...

Iz pozadine književnoga stvaralaštva Pavla Rittera Vitezovića
Ponedjeljak, 23.09.2019. 23:00 - 23:30

Jeronimove svetačke legende (Vitae patrum) u starijoj hrvatskoj književnosti
Ponedjeljak, 30.09.2019. 23:00 - 23:30

Sve najave