Kozmos i etos

Kozmos i etos

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Posljednje emisije

Četvrtak, 23.05.2019 08:45

Emisija 23.05.2019.

Tema emisije Kozmos i etos je kozmološka hipoteza o praatomu, koju uvriježeno smatraju prethodnicom teorije Velikog praska. Tu je hipotezu prije gotovo jednog stoljeća iznio Georges Lemaître, belgijski matematičar i astronom te katolički svećenik, kojeg nazivaju i "ocem teorije Velikog praska". Nakon prihvaćanja ove teorije postao je neodrživ dotadašnji općeprihvaćeni tzv. statični model svemira. U emisiji će uz ostalo biti riječi o geometriji svemira, o formiranju oblakâ plina, zvijezda i galaksija, o kozmičkoj repulziji, te ćemo se naposljetku dohvatiti metafizičkih i teoloških implikacija Lemaîtreove hipoteze i s njima povezanog pitanja je li Veliki prasak (Big Bang) bio doista početak svemira ili stvaranje ni iz čega (creatio ex nihilo). Gost je fizičar mr. sc. Roko Pešić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 16.05.2019 08:45

Emisija 16.05.2019.

Tema je odnos kozmologije i filozofije. Kratko se dohvaćamo razvoja kozmološke misli u antičkoj, srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji, kada su filozofi ujedno bili znanstvenici prirodoslovci, te ulazimo u raspravu o značajnim rezultatima u suvremenoj, fizikalnoj kozmologiji. Analizom koja je svojstvena suvremenoj filozofiji znanosti podastiremo brojne argumente koji podupiru tezu o neotklonjivoj prisutnosti filozofije u suvremenoj kozmologiji, od konceptualnih temelja do praktičnih istraživačkih pitanja. Pritom ukazujemo na neodrživost teze pojedinih fizičara, poput Stephena Hawkinga, da suvremena kozmologija na zagonetku kozmosa može odgovoriti isključivo empirijskim metodama. Gošća je dr. sc. Marina Novina s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 09.05.2019 08:45

Emisija 09.05.2019.

U emisiji tematiziramo uzročno-posljedičnu povezanost konfesionalne pripadnosti stanovništva promatranih zemalja i stupnja njihova gospodarskog razvoja. Polazište je doktorska disertacija prof. dr. Mije Mirkovića naslovljena "Glavni uzroci gospodarske zaostalosti slavenskih naroda", koja je napisana prije više od 90 godina. U njoj se Mirković, potaknut djelom Maxa Webera "Protestantska etika i duh kapitalizma", ponajvećma bavi utjecajem religije na gospodarsku zaostalost slavenskih zemalja. K tome se osvrćemo na novije znanstvene pristupe ovoj problematici, koji nude drugačije zaključke od Mirkovićevih. U emisiji kritički analiziramo metodologiju istraživanja odnosa religije i gospodarstva iz perspektive ekonomije, pri čemu se pristup iskazuje značajkama ne samo ekonomije nego i sociologije i filozofije. Gosti su Nora Mustać, mag. oec., i Tin Horvatinović, univ. spec. oec., asistenti na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Četvrtak, 02.05.2019 08:45

Emisija 02.05.2019.

U emisiji razgovaramo o aktualnoj i gorućoj temi migracije te s njom povezanih izazova inkluzije i integracije ljudi zahvaćenih nedavnim tzv. migracijskim krizama koje su zajedno s drugim europskim zemljama zahvatile i Hrvatsku. Problemima migracije, inkluzije i integracije pristupamo kroz vizuru Zadruge za interkulturnu suradnju "Okus doma". Govorimo o iskustvima života u Zagrebu kroz osjećaj integriranosti, pri čemu je najviše riječ o hrani kao pokušaju približavanja različitosti i kao mediju stvaranja doma i osjećaja pripadanja. Posebnu pozornost pridajemo ulozi koju kulinarska umijeća i iskustva imaju u radu kolektiva i životima migranata. Gošća je Iva Grubiša, magistra etnologije i kulturne antropologije te magistra sociologije. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Najave

Kozmos i etos

Četvrtak, 30.05.2019. 08:45 - 09:30

U emisiji razgovaramo o tvari kao emergentnom fenomenu i pozivu fizike na metafiziku. Pitanje emergencije složenosti, nesvodive na bilo što prethodeće u prirodi, iskazuje se jednim od aktualnijih pitanja brojnih ...

Sve najave
Poslušajte

Emisija 23.05.2019.
Četvrtak, 23.05.2019 08:45

Emisija 16.05.2019.
Četvrtak, 16.05.2019 08:45

Emisija 09.05.2019.
Četvrtak, 09.05.2019 08:45

Emisija 02.05.2019.
Četvrtak, 02.05.2019 08:45