Panorama

Panorama

Emisija o humanističkim i društvenim temama. U razgovornom obliku predstavlja se znanstveno istraživanje ili publicistički rad, koji služi kao povod za raspravu s autorom o problemima zahvaćenim radom te zaključcima do kojih je istraživanje dovelo.

Posljednje emisije

Utorak, 13.08.2019 10:30

Emisija 13.08.2019.

Što je uzrok predrasudama prema različitim društvenim skupinama, psihički oboljelima, pretilima, starijim osobama, LGBT zajednici, imigrantima. Negativni stavovi prema drugima i drugačijima nalaze svoj izvor i u osobinama ličnosti. U kojem su odnosu ličnost, desna autoritarnost i predrasude prema imigrantima među mladima i u Hrvatskoj? Gosti Panorame su Jelena Matić iz Instituta za društvena istraživanja i profesor Denis Bratko, Katedra za opću psihologiju Filozofskog fakulteta zagrebačkog Sveučilišta.

Utorak, 06.08.2019 10:30

Emisija 06.08.2019.

Prema standarnoj definiciji Svjetske banke korupcija predstavlja zloupotrebu javnih ovlasti radi ostvarivanja privatne koristi, a to znači da je na jednoj strani korupcijske transakcije uvijek javni sektor. Svjetska banka i Europska komisija u svom izvještaju za Hrvatsku su i 2009. godine naglasili visok stupanj političkog podmićivanja. Pogoduje li politički utjecaj i političko kadroviranje u profesionalnim javnim institucijama razvoju i otpornosti korupcije. Gost emisije je profesor Renato Matić, Hrvatski studiji.

Utorak, 30.07.2019 10:30

Emisija 30.07.2019.

Koja su obilježja osuđenih počinitelja kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju na internetu razgovaramo u današnjoj emisiji.

Utorak, 23.07.2019 10:30

Emisija 23.07.2019.

Što roditelji govore djeci i na koji način prenose poruke o etničkoj pripadnosti? Odrastanjem djeca primaju poruke o etničkoj pripadnosti i odnosu prema različitim etničkim grupama iz različitih izvora. Roditeljske poruke o etničkoj pripadnosti prenose se kako u manjinskim tako i u većinskim obiteljima. Na koji način roditelji prenose informacije, vrijednosti, vjerovanja i stavove povezane s etničkim identitetom odnosno etničkim odgojem? Gošća emisije je psihologinja Marina Štambuk, Hrvatski studiji zagrebačkog Sveučilišta.

Sljedeća emitiranja

Utorak, 20.08.2019. 10:30 - 11:00

Utorak, 27.08.2019. 10:30 - 11:00