Emisija 26.01.2020.

Emisija 26.01.2020.

Među Haydnove koncerte za glazbala s tipkama ubrajamo i šest autentičnih koncerata za orgulje. Te skladbe pripadaju majstorovim najranijim koncertantnim djelima. Prvi Koncert u C-duru s nadnevkom iz godine 1756. na partituri ima oznaku da se izvodi s gudačima (uključujući i viole), uz dva clarina (trublje ili rogovi) i dvije oboe. Kako crtovlja za clarino I i clarino II nisu ispisana, izvedba koju danas nudimo uz gudače ima samo dvije oboe. S najnovije snimke kuće "Chandos" čut ćemo sljedeće interprete: Iaina Quinna kao solista, ansambl "Arcangelo" i dirigenta Jonathana Cohena.

O emisiji Probranice

Emisija pokrenuta 1993. godine donosi najnovije snimke inozemnih izdavača, uz stručnu recenziju autora .

Pročitaj više

Probranice
Probranice

HRT – HR 3 — Glazba

Emisija pokrenuta 1993. godine donosi najnovije snimke inozemnih izdavača, uz stručnu recenziju autora .

Najave

Probranice

Četvrtak, 20.02.2020. 22:30 - 23:00

Beethovenov Treća sonata za violončelo i fortepijano u A-duru nastala je u srednjem razdoblju autorova stvaralaštva. Desetak godina ranije prethodile su joj dvije sonate Opusa 5. Prema riječima violončelista Stevena ...

Probranice
Nedjelja, 23.02.2020. 06:06 - 06:36

Probranice
Četvrtak, 27.02.2020. 22:30 - 23:00

Sve najave