Najave: Euroclassic Notturno

Četvrtak, 21.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Mendelssohnov Klavirski sekstet u D-duru te Koncert za trubu u Es-duru Johanna Nepomuka Hummela. Drugi dio posvećen je koncertu što ga je Berlinski radijski simfonijski orkestar održao u matičnome gradu 30. studenog prošle godine - Antonello Manacorda ravnao je izvedbama Beethovenove Osme i Schubertove Devete simfonije. Iz trećega dijela izdvajamo dva zborska djela - Ockeghemovu Missu prolationum i Jesenske krajobraze Velje Tormisa.

Petak, 22.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu poslušajte, među ostalim, Stabat Mater Floriana Leopolda Gassmanna i Baladu za flautu i orkestar Carla Reineckea. U drugome dijelu na rasporedu je snimka koncerta komorne glazbe održanoga u švicarskome Mendrisiju 20. kolovoza prošle godine - na programu su skladbe Vivianija, Debussyja, Piazzolle i Schumanna. Iz trećega dijela izdvajamo Purcellovu Odu za dan Svete Cecilije te skladbu Bachu Jordija Cervellóa.

Subota, 23.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo Zvuk doma Edvarda Järnefelta i predigru Halki Stanisława Moniuszka. U dva sata na rasporedu je snimka recitala što su ga sopranistica Franziska Heinzen i pijanist Benjamin Mead održali u švicarskome Brigu 9. svibnja prošle godine - program je u cijelosti bio posvećen pjesmama skladanima na Rilkeove stihove. U trećemu dijelu možete čuti i Kvintet za klarinet, fagot, violinu, violončelo i klavir Constantina Regamey i kantatu Gospodin živi Carla Philippa Emanuela Bacha.

Nedjelja, 24.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo Mozartovu Haffner simfoniju i Chopinovih Šest poljskih pjesama. U dva sata poslušajte snimku Monteverdijevih Vespera, zabilježenu na londonskome festivalu BBC Proms 31. srpnja 2017. - Barokni ansambl Pygmalion glazbovao je pod vodstvom Raphaëla Pichona. U trećemu dijelu poslušajte i Sibeliusovu Drugu simfoniju te Novo nebo i novu zemlju Sven-Davida Sandströma.

Ponedjeljak, 25.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, Uvertiru "Sretni robovi" Juana Crisostoma Arriage i Mendelssohnovu Četvrtu, "Talijansku" simfoniju. U drugome dijelu na rasporedu su i dvije rijetko izvođene skladbe - Simfonijski balet "Callirhoe" Cécile Chaminade te Koncert za klavir i orkestar u E-duru Moritza Moszkowskog. Iz trećega dijela izdvajamo Ockeghemovu Missu prolationum i Fantastični scherzo Josefa Suka.

Utorak, 26.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Serenadu za mali orkestar Lea Weinera i Bachov Drugi koncert za instrument s tipkama u e-molu. U dva sata na rasporedu je snimka koncerta što ga je Filharmonija iz Monte Carla pod ravnanjem Christiana Vasqueza održala u matičnome gradu 11. prosinca 2011. - na programu su djela Ginastere, Laloa i Čajkovskog. Iz trećega dijela izdvajamo Missu brevis Zoltána Kodálya i Smetaninu Vltavu.

Srijeda, 27.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Prvi dio programa otvaraju dva poljska djela - Trijumfalna poloneza Juliusza Zarebskog te Chopinove Prva balada u g-molu. U drugome dijelu poslušajte kako je Gudački kvartet Arcadija glazbovao u Bukureštu 13. veljače prošle godine - na programu su kvarteti Pautze, Borodina i Bartóka. Iz trećega dijela izdvajamo Rahmanjinovljevu kantatu Zvona te Uvertiru za veliki orkestar Fredrika Paciusa.

Četvrtak, 28.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Metamorfoze prema Ovidiju Benjamina Brittena te Koncert za dva glasovira i orkestar u d-molu Francisa Poulenca. U dva sata poslušajte snimku Mahlerove Druge simfonije u c-molu, zabilježenu pod dirigentskim vodstvom Marka Wiggleswortha u Monte-Carlu 4. prosinca 2011. U trećemu dijelu na rasporedu su i dva opsežnija francuska djela - Ravelova Zrcala i Berliozove Ljetne noći.

Petak, 29.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, kantatu Ad Matrem Henryka Mikołaja Góreckog i Violinsku sonatu u fis-molu Juliusa Röntgena. U dva sata na rasporedu je snimka recitala što ga je pijanist Alberto Rosado održao u Madridu 30. studenog 2016. - na programu su Preludiji i ulomci iz Dvanaest pogleda na dijete Isusa Oliviera Messiaena. Iz trećega dijela izdvajamo dva folklorno intonirana orkestralna djela - Prvu južnoostrobotnijsku suitu Toiva Kuule i Bartókove Mađarske skice.

Subota, 30.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo simfonijsku pjesmu Noć vještica Eugena Scuhoňa i Svečanu uvertiru Eduarda Tubina. U dva sata na rasporedu je snimka koncerta što su ga Gudački kvartet Pavel Haas i Barokni orkestar La Cetra iz Basela održali u švicarskome Kartause Ittingenu 18. svibnja prošle godine - na programu su djela Veracinija, Hassea, Dvořáka, Zelenke i Händela. U trećemu dijelu poslušajte i Violinski koncert Alexandera Moyzesa te Shubertovu uvertiru Đavlovom ljetnikovcu.

Nedjelja, 31.03.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije možete, među ostalim, čuti i dvije skladbe Josepha Haydna - Te Deum u C-duru i Klavirski trio u Es-duru. Drugi je dio posvećen suvremenoj švedskoj zborskoj glazbi, izvedenoj na koncertu što su ga Zbor Švedskoga radija i dirigentica Sofi Jeannin održali u Stockholmu 29. rujna prošle godine. Iz trećega dijela izdvajamo Čajkovskijev Koncert za violinu i orkestar u D-duru te Notturno za puhače i turske instrumente Louisa Spohra.


Euroclassic Notturno
Euroclassic Notturno

HRT – HR 3 — Glazba

Noćni glazbeni program "Euroclassic Notturno" zajednički je projekt niza zemalja članica Europske radiodifuzijske unije. Glazbu odabire BBC iz arhiva zvučnih zapisa javnih radija uključenih u projekt.

Najave

Euroclassic Notturno

Četvrtak, 21.03.2019. 00:00 - 06:00

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Mendelssohnov Klavirski sekstet u D-duru te Koncert za trubu u Es-duru Johanna Nepomuka Hummela. Drugi dio posvećen je koncertu što ga je Berlinski ...

Euroclassic Notturno
Petak, 22.03.2019. 00:00 - 06:00

Euroclassic Notturno
Subota, 23.03.2019. 00:00 - 06:00

Sve najave