Najave: Euroclassic Notturno

Ponedjeljak, 23.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Moniuszkovu uvertiru Hetmanova ljubavnica te Ljubavnu pjesmu Fritza Kreislera.U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je kvartet Apollon Musagete održao u švicarskome Veveyu 2. veljače prošle godine - na programu su skladbe Sibeliusa, Griega i Mozarta. U trećemu dijelu možete čuti i kantatu Pigmalion Johanna Christopha Friedricha Bacha te Uvertiru i Glazbu Venerina brijega iz Wagnerova Tannhäusera.

Utorak, 24.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Iz prvoga dijela emisije izdvajamo skladbe oca i sina - Četiri korala Johanna Sebastiana te Koncert za flautu u G-duru Carla Philippa Emanuela Bacha. U koncertnom terminu poslušajte Vivaldijev oratorij Juditha triumphans, što su ga Katalonska kraljevska kapela i Koncert nacijâ pod vodstvom Jordija Savalla izveli u Barceloni 17. listopada prošle godine. Iz preostaloga dijela programa izdvajamo predigru Lisinskijevu Porinu te Šostakovičevu Svečanu uvertiru

Srijeda, 25.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu emisije poslušajte, među ostalim, uvertiru U izgnanstvu Lodewijkade Vochta i Tri danske romance Jørgena Jersilda. U dva sata možete čuti kako je Minesotski orkestar glazbovao u Minneapolisu 4. svibnja prošle godine - Osmo Vänskä ravnao je izvedbama djela Coplanda, Barbera i Bernsteina. Iz trećega dijela izdvajamo Lisztovu simfonijsku pjesmu Tasso i Sibeliusovu Finlandiju.

Četvrtak, 26.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Prvi dio emisije uokviren je dvjema skladbama Ralpha Vaugana Williamsa - Serenadom glazbi i Kvintetom u D-duru. Drugi je dio posvećen koncertu što su ga Komorni orkestar Musica Vitae i njegovi gosti održali u švicarskome Thunu 17. lipnja prošle godine - na programu su djela Veressa, Enescua, Bacha, Debussyja i Bartóka. Iz trećega dijela izdvajamo dva ruska djela - Kvintet u g-molu Sergeja Prokofjeva te Šostakovičev Drugi klavirski koncert u F-duru.

Petak, 27.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Koncert za flautu u F-duru Christopha Graupnera te Septet u B-duru Franza Berwalda. Drugi dio posvećen je snimci koncerta što ga je ansambl Les Passions de l'Ame održao u Bernu 3. ožujka ove godine - pod vodstvom violinistice Meret Lüthi izvedena su djela Johanna Sebastiana, Johanna Christopa Friedricha, Carla Philippa Emanuela i Wilhelma Friedemanna Bacha. Iz trećega dijela izdvajamo Dvořákovu Misu u D-duru te Arapsku noć Johna Fouldsa.

Subota, 28.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

Program otvaraju dva varijacijska niza - Tema s varijacijama iz Brahmsova Seksteta u B-duru te Varijacije na Paganiijevu temu Marc-Andréa Hamelina. U dva sata poslušajte snimku koncerta što ga je Komorni orkestar I Tempi održao u Zürichu 6. lipnja prošle godine - Gevorg Gharabekyan ravnao je izvedbama djela Ralpha Vaughana Williamsa, Philippea Racinea i Rodiona Ščedrina. Iz trećega dijela izdvajamo uvertiru Haydnovoj operi Napušteni otok te Brahmsovu Pjesmu suđenica.

Nedjelja, 29.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu programa poslušajte, među ostalim, Sibeliusovih Trinaest klavirskih stavaka i Dvořákovu Petu simfoniju. Koncertni termin u dva sata rezerviran je za Gudački kvartet Artis, koji je 30. srpnja prošle godine u francuskoj Cuxi svirao kvartete Mozarta, Kreislera i Brahmsa. Iz trećega dijela izdvajamo Missu Alleluia Heinricha Ignaza Franza von Bibera i simfonijsku pjesmu Orawa Wojciecha Kilara.

Ponedjeljak, 30.09.2019 00:00

Euroclassic Notturno

U prvome dijelu poslušajte, među ostalim, suitu Poručnik Kijé Sergeja Prokofjeva i Dvořákov Treći klavirski trio u f-molu. Drugi dio otvara serenada Marko Antonije i Kleopatra Johanna Adolpha Hassea, koju su lani u Barceloni mezzosopranistice Delphine Galou i Sophie Rennert izvele uz ansambl Accademia Bizantina pod vodstvom Ottavija Dantonea. Iz trećega dijela izdvajamo suitu Građanin plemić Richarda Straussa te valcer Ruže s juga Johanna Straussa mlađeg u obradi Arnolda Schönberga.


Euroclassic Notturno
Euroclassic Notturno

HRT – HR 3 — Glazba

Noćni glazbeni program "Euroclassic Notturno" zajednički je projekt niza zemalja članica Europske radiodifuzijske unije. Glazbu odabire BBC iz arhiva zvučnih zapisa javnih radija uključenih u projekt.

Najave

Euroclassic Notturno

Ponedjeljak, 23.09.2019. 00:00 - 06:00

Iz prvoga dijela programa izdvajamo Moniuszkovu uvertiru Hetmanova ljubavnica te Ljubavnu pjesmu Fritza Kreislera.U drugome dijelu poslušajte snimku koncerta što ga je kvartet Apollon Musagete održao u švicarskome Veveyu 2. ...

Euroclassic Notturno
Utorak, 24.09.2019. 00:00 - 06:00

Euroclassic Notturno
Srijeda, 25.09.2019. 00:00 - 06:00

Sve najave