Najave: Probranice

Nedjelja, 26.01.2020 06:06

Probranice

Među Haydnove koncerte za glazbala s tipkama ubrajamo i šest autentičnih koncerata za orgulje. Te skladbe pripadaju majstorovim najranijim koncertantnim djelima. Prvi Koncert u C-duru s nadnevkom iz godine 1756. na partituri ima oznaku da se izvodi s gudačima (uključujući i viole), uz dva clarina (trublje ili rogovi) i dvije oboe. Kako crtovlja za clarino I i clarino II nisu ispisana, izvedba koju danas nudimo uz gudače ima samo dvije oboe. S najnovije snimke kuće "Chandos" čut ćemo sljedeće interprete: Iaina Quinna kao solista, ansambl "Arcangelo" i dirigenta Jonathana Cohena.

Četvrtak, 30.01.2020 22:30

Probranice

Quantzovo se ime u povijestima glazbe spominje bar zbog dva razloga: bio je član dvorskog orkestra Fridrika Velikog i autor nezaobilazne rasprave o sviranju poprečne flaute. Sve do novijeg vremena njegova su se djela slabo izvodila na koncertnom podiju. Kako se situacija izmijenila u zadnje vrijeme, u ovoj emisiji registriramo pojavu odlične nove snimke triju autorovih koncerata za poprečnu flautu, gudače i basso continuo. Iz Quantzova ogromnog opusa za to glazbalo (jer skladao je više od tri stotine koncerata!) odabrali smo skladbu u a-molu oznake QV 5:236. Koncert će interpretirati Ansambl Elysium čiji je član Greg Dikmans solist ove izvedbe.

Nedjelja, 02.02.2020 06:06

Probranice

Quantzovo se ime u povijestima glazbe spominje bar zbog dva razloga: bio je član dvorskog orkestra Fridrika Velikog i autor nezaobilazne rasprave o sviranju poprečne flaute. Sve do novijeg vremena njegova su se djela slabo izvodila na koncertnom podiju. Kako se situacija izmijenila u zadnje vrijeme, u ovoj emisiji registriramo pojavu odlične nove snimke triju autorovih koncerata za poprečnu flautu, gudače i basso continuo. Iz Quantzova ogromnog opusa za to glazbalo (jer skladao je više od tri stotine koncerata!) odabrali smo skladbu u a-molu oznake QV 5:236. Koncert će interpretirati Ansambl Elysium čiji je član Greg Dikmans solist ove izvedbe.

Četvrtak, 06.02.2020 22:30

Probranice

Drugi (a zapravo Prvi) Beethovenov klavirski koncert u B-duru skladan je dok je autor još boravio u Bonnu - godine 1788. i 89. Skladbu je autor je praizveo s velikim uspjehom 1795. kad je izvedbom dirigirao Haydn. Poslije ga je nakon tri preinake objavio 1801, ali njime nikad nije bio previše zadovoljan. Bilo kako bilo, ovo rano djelo, s primjetnim utjecajima Mozarta i Haydna, uvrštavamo u niz probranih glazbi jer se ove godine proslavlja 250. obljetnica autorova rođenja. Ali i zato jer su Ronald Brautigam kao solist, Kelnska akademija i dirigent Michael Alexander Willens sasvim nedavno objavili integralnu snimku Beethovenovih klavirskih koncerata u "zvuku njihova doba", dakle na povijesnim glazbalima.


Probranice
Probranice

HRT – HR 3 — Glazba

Emisija pokrenuta 1993. godine donosi najnovije snimke inozemnih izdavača, uz stručnu recenziju autora .

Najave

Probranice

Nedjelja, 26.01.2020. 06:06 - 06:36

Među Haydnove koncerte za glazbala s tipkama ubrajamo i šest autentičnih koncerata za orgulje. Te skladbe pripadaju majstorovim najranijim koncertantnim djelima. Prvi Koncert u C-duru s nadnevkom iz godine 1756. ...

Probranice
Četvrtak, 30.01.2020. 22:30 - 23:00

Probranice
Nedjelja, 02.02.2020. 06:06 - 06:36

Sve najave