Hrvatski radio

Radio Sljeme

Novi raspored za odvoz glomaznog otpada

03.03.2014.

08:42

Autor: Anamarija Knezović Kaurić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Glomazni otpad odsada se može odložiti isključivo u reciklažnim dvorištima, a ne više na kućnome pragu. Tako propisuje novi Zakon o gospodarenju otpadom.

Zagrepčani više ne mogu odlagati glomazni otpad po nogostupima, kolnicima i parkirališnim mjestima jer novi Zakon o gospodarenju otpadom to zabranjuje.

Zato će "Čistoća" odsada takav otpad prikupljati u spremnike mobilnih reciklažnih dvorišta koji će kružiti zagrebačkim kvartova i "dežurati" od 8 do 19 sati. Raspored odvoza za ožujak i travanj pogledajte u nastavku.

RED.br MJESNI ODBOR DATUM 2014. GODINA LOKACIJE SPREMNIKA
1. SAVSKI KUTI 3.3. STUPNIČKA BR. 12 - 16
2. VESLAČKO NASELJE 3.3. VESLAČKA BR. 17
3. CVJETNO NASELJE 3.3. PRISAVLJE BR. 12,                                                           
UL.V. ANTOLIĆA  BR. 2
4. CVJETNICA 4.3. ZELENI TRG BR. 3B
5. VRBIK( POLJANE) 4.3. VRBIK X. - KNINSKI TRG BR. 5
6. MIRAMARE 4.3. LIČKA NASUPROT BR. 19 - MIRAMARSKA
7. MARTINOVKA 5.3. TRNJANSKA CESTA NASUPROT BR. 5,                                   
KORANSKA BR. 1C
8. KANAL 5.3. RADNIČKA BR. 22 - BUNIĆEVA
9. MARIN DRŽIĆ 5.3. UL. GRADA VUKOVARA BR. 235 - STROJARSKA,                               
KRUGE BR. 15 - CRNI PUT
10. TRNJANSKA SAVICA 6.3. VLADIMIRA RUŽDJAKA BR. 22 - NOVSKA,                                    
LASTOVSKA BR. 23
11. TRNJE 6.3. TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA BR. 7 - 8
12. STARO TRNJE 6.3. TRNJANSKI NASIP NASUPROT BR.113
13. SIGEČICA 7.3. RAPSKA NASUPROT BR. 37 - 39
14. FOLNEGOVIĆEVO NASELJE 7.3. MILETIĆEVA - PARKIRALIŠTE,                                                    J
OZE LAURENČIĆA KOD ATOMSKOG SKLONIŠTA
15. OTON ŽUPANČIĆ 7.3. ŽUPANČIĆEVA - ZAPADNO OD OBJEKTA ZRINJEVCA
16. SAVICA ŠANCI 8.3. VELIKOGORIČKA - OKRETIŠTE AUTOBUSA,                          
ULICA GRADA CHICAGA IZA BR. 28
17. FERENŠČICA 8.3. VII. FERENŠČICA KOD ODAŠILJAČA,                                
PARKIRALIŠTE ANDRILOVEČKA - JEŽEVSKA
18. VOLOVČICA 10.3. ZAPOLJSKA KOD TRAFOSTANICE,                                
IVANIĆGRADSKA BR. 59B
19. BRUNO BUŠIĆ 10.3. VIDRIĆEVA IZA AMBULANTE
20. DONJE SVETICE 11.3. PLANINSKA - LIVADARSKI PUT,                                           
DONJE SVETICE BR. 79C
21. PEŠČENICA 11.3. II. STARA PEŠČENICA KOD NEBODERA,                               
SVETICE - BISTRIČKA PARKIRALIŠTE
22. BORONGAJ LUGOVI 12.3. VUKOMEREC - TINJANSKA,                            
KANFANARSKA - VIŽINADSKA
23. VUKOMEREC 12.3. POREČKA - MEDULINSKA
24. KOZARI BOK 13.3. II. RADNIČKI PUT - PARKIRALIŠTE NASUPROT CRKVE,                          
G. LEDERERA NASUPROT VRTIĆA
25. KOZARI PUTEVI 13.3. KANALSKI PUT - II. RADNIČKI PUT,                                                                 
IV. KOZARI PUT KOD RASPELA
26. PETRUŠEVEC 14.3. I. PETRUŠEVAC BR. 78A,                                                      
RADNIČKA CESTA KOD BR. 302A,                                         
NOVI PETRUŠEVAC - II. ODVOJAK BR. 24
27. ŽITNJAK 14.3. ŽITNJAK BR. 61 - KOD MJESNOG ODBORA,                                                   
III. STRUGE OKRETIŠTE AUTOBUSA
28. IVANJA REKA 15.3. IVANJOREČKA CESTA NASUPROT DVD,                                           
MAROFSKA KOD MJESNOG ODBORA
29. RESNIK 15.3. I. RESNIK - V. RESNIK KOD GROBLJA,                                               
I. RESNIK UZ OKRETIŠTE AUTOBUSA
30. SESVETSKA SOPNICA 17.3. SOPNIČKA BR. 66,                                                                
KELEKOVA NASUPROT BR. 2
31. NOVI JELKOVEC 17.3. IVANA BRKANOVIĆA BR. 1,                                                                    
BORISA ULRICHA-DRAGANA PLAMENCA
32. JELKOVEC 18.3. RIMSKI PUT NASUPROT BR. 3,                                                                                
NOVA CESTA BR. 1
33. SESVETSKA SELNICA 18.3. SELNIČKA BR. 69,                                                                                
SELNIČKA BB - KOD PRUŽNOG PRIJELAZA
34. SESVETSKA SELA 19.3. GLAVNA BR. 74 ,                                                                                         
SINJSKA BR. 4
35. KRALJEVEČKI NOVAKI 19.3. UL. LESKOVEC BR. 6,                                                                               
SELSKA CESTA BR. 66 - 68
36. KOBILJAK 20.3. KOBILJAČKA BR. 75,                                                    
PETRA ZORANIĆA - D. D. KRAMBERGERA
37. DUMOVEC 20.3. VINKA SEDINIĆA BR. 30A,                                                   
BILOGORSKA - KOD NADVOŽNJAKA
38. SESVETSKI KRALJEVEC 21.3. PERE PIRKERA BR. 34 - 36,                                               
BEDEMA LJUBAVI BR. 9 - 11,                                                          
IVE POLITEA - BRAĆE RADIĆ,                                                  
 DRAGUTINA DOMJANIĆA BR. 28
39. DRENČEC 22.3. KUSOVA BR. 1
40. GLAVNIČICA 22.3. GLAVNIČICA BR. 6
41. CERJE – SESVETE 22.3. PODOLNICA BR. 1
42. ŠAŠINOVEC - ŠIJA VRH 24.3. IVANA GRANĐE BR. 45,                                                             
IVANA GRANĐE BR. 75
43. BUDENEC 24.3. BUDENEČKA BR. 7,                                                                     
SLAVKA STANČIRA BR. 2E
44. SOBLINEC 25.3. SOBLINEČKA BR. 49,                                                  
SOBLINEČKA BR. 11 - 15
45. POPOVEC 25.3. VARAŽDINSKA BR. 75
46. ŽERJAVINEC 26.3. UL. LJUDEVITA GAJA BR. 23
47. LUŽAN 26.3. AUGUSTA ŠENOE BR. 46
48. BELOVAR 27.3. VARAŽDINSKA BR. 34
49. ADAMOVEC 27.3. UL.KNEZA ADAMA BR. 17
50. GLAVNICA DONJA 28.3. GLAVNIČKA UL. BR. 11
51. GLAVNICA GORNJA 28.3. GAJEVA BR. 60
52. MORAVČE 29.3. PRIGORSKA BR. 80
53. JESENOVEC 29.3. JESENOVEČKA BR. 44
54. NOVA VES 31.3. NOVA VES BR. 40,                                                                     
MEDVEDGRADSKA BR. 15 - 17
55. AUGUST CESAREC 1.4. OPATOVINA NASUPROT BR. 43,                                                              
KURELČEVA - JURIŠIĆEVA
56. GORNJI GRAD 1.4. ILIRSKI TRG BR. 5 - 9,                                                              
MESNIČKA NASUPROT BR. 15A - 17,                                     
TOMIĆEVA BR. 2
57. RIBNJAK 2.4. VONČININA BR. 22,                                                                  
TRG SVIBANJSKIH ŽRTAVA
58. NADBISKUP A. BAUER 2.4. BULIĆEVA - LOPAŠIĆEVA
59. MATKO LAGINJA 2.4. MARTIĆEVA BR. 24
60. PAVAO ŠUBIĆ 3.4. MARTIĆEVA BR. 65 - DERENČINOVA,              
DERENČINOVA BR. 25 - 27
61. KRALJ ZVONIMIR 3.4. VRBANIĆEVA NASUPROT BR. 35,                                      
NODILOVA BR. 14
62. PETAR KREŠIMIR IV. 4.4. HRVOJEVA BR. 6
63. KNEZ MISLAV 4.4. UL.KNEZA DOMAGOJA - KRIŽANIĆEVA
64. HRV. NARODNI VLADARI 5.4. TRG HRVATSKIH VELIKANA BR. 1
65. ZRINJEVAC 5.4. PETRINJSKA BR. 2
66. AUGUST ŠENOA 7.4. UL. AUGUSTA ŠENOE BR. 9 - 11
67. KRALJ PETAR SVAČIĆ 7.4. SVAČIĆEV TRG BR. 6
68. CVJETNI TRG 8.4. MASARYKOVA BR. 10
69. MIMARA 8.4. MAŽURANIĆEV TRG NASUPROT BR. 11,                        
PIEROTTIJEVA BB.
70. ANDRIJA MEDULIĆ 9.4. KLAIĆEVA NASUPROT BR. 6
71. IVAN KUKULJEVIĆ -SAKCINSKI 9.4. ZELENGAJ NASUPROT BR. 25
72. PETAR ZRINSKI 10.4. TRG VLATKA MAČEKA NASUPROT BR. 6,                      
KORDUNSKA NASUPROT BR. 5
73. BAN KEGLEVIĆ 11.4. RELJKOVIĆEVA PARKIRALIŠTE DO OPĆINE
74. BARTOL KAŠIĆ 12.4. GRADIŠĆANSKA NASUPROT BR. 10
75. KAŠINA 14.4. SOBLINEČKA BR. 3,                                                                  
UL. IVANA MAŽURANIĆA - KOD DVD KAŠINA
76. PLANINA DONJA 14.4. ZAGREBAČKA UL. BR. 7
77. PLANINA GORNJA 14.4. SESVETSKA UL. BR. 19 - KOD MJESNOG ODBORA PLANINA GORNJA
78. BLAGUŠA 15.4. UL.BLAGUŠKA BR. 32
79. GAJEC 15.4. UL.STJEPANA VOJNOVIĆA BR. 22
80. VURNOVEC 15.4. VURNOVEČKA BR. 10
81. PARUŽEVINA 16.4. PARUŽEVINSKA CESTA BB.
82. PREPUŠTOVEC 16.4. GLAVNA UL. BR. 7
83. ĐURĐEKOVEC 16.4. GLAVNA UL. BR. 35
84. KUČILOVINA 17.4. KUČILOVEČKA C. BR. 52
85. KAŠINSKA SOPNICA 17.4. DOL BR. 2
86. PREKVRŠJE 17.4. UL. ĐURE KUNTIĆA BR. 77 - IZA MJESNOG ODBORA PREKVRŠJE
87. VUGROVEC DONJI 22.4. UL. AUGUSTA ŠENOE BR. 49
88. VUGROVEC GORNJI 22.4. VUGROVEČKA BR. 33
89. GORANEC 22.4. GLAVNA UL. - PRALIŠĆE
90. ŠIMUNČEVEC 22.4. ŠIMUNČEVEČKA BR. 12
91. DOBRODOL 23.4. DOBRODOLSKA BR. 2
92. GAJIŠĆE 23.4. KAŠINSKA UL. BR. 55 - OKRETIŠTE AUTOBUSA,                      
UL. TITA BREZOVAČKOG BR. 17,                                         
PAKRAČKA BR. 26,                                                          
VARAŽDINSKA BR. 68 - 70
93. CENTAR – SESVETE 24.4. NINSKA BR. 18A,                                                               
JELKOVEČKA BB. - KARLOVAČKA
94. LUKA – SESVETE 24.4. KAŠINSKA UL. BR. 55 - OKRETIŠTE AUTOBUSA
95. STARO BRESTJE 25.4. BRESTOVEČKA BR. 55,                                                  
BRESTOVEČKA BR. 131C - F,                                             
OTONA IVEKOVIĆA BR. 19
96. NOVO BRESTJE 26.4. UL.NARCISA BR. 62,                                                                                       
UL. LJUBIČICA - VLADIMIRA FILAKOVCA
97. DUBEC 28.4. DUBEČKA BR. 94,                                                                     
TOME ROSANDIĆA BR. 10
98. TRNOVČICA 28.4. KLIN BR. 27 - 29,                                                                        
IVANA ZOVKA BR. 3
99. STUDENTSKI GRAD 29.4. MILOVANA GAVAZZIJA BR. 12,                                       
LOVRAKOVA BR. 38 - 42
100. STARI RETKOVEC 30.4. I. RETKOVEC DO BR. 2A,                                                        
VRINICE BR. 109,                                                                        
 VII. RETKOVEC IZA BR. 90
101. POLJANICE 30.4. BOŽJAKOVINSKA NASUPROT BR. 23A,                           
ČULINEČKA - KRUPSKI PUT

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.