Hrvatski
radio

Programi, mobilna aplikacija, organizacija i ustroj Hrvatskoga radija

HRT zgrada

Hrvatski radio je sljednik Radio stanice Zagreb, koja je emitiranje započela 15. svibnja 1926., kao prva radiostanica na jugoistoku Europe. Čuvajući vrijednosti po kojima je priznat, osuvremenjivanjem oblikovanja programskoga sadržaja nastoji olakšati put upravo tih vrijednosti do suvremene publike.


Emitiranje koje je započelo samo jednim programom koji se čuo u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj danas čini šesnaest programa, suvremenim distribucijskim kanalima dostupnih u čitavome svijetu.


Nacionalni programi:


Prvi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1)

Okosnicu Prvoga programa čine govorni sadržaji (informativni, kulturni, znanstveni, obrazovni, dječji, religijski) kojima ažurno pratimo sve događaje u društvu i kulturi u Hrvatskoj i svijetu. Glazba je zastupljena u autorskim emisijama s temama iz svijeta glazbe kao i u glazbenim listama koje su sastavni dio pojedinih govornih sadržaja. Informativnost, ozbiljnost pristupa, stručnost, analitičnost, pažljiv odnos prema svim društvenim manjinskim skupinama oznake su programske cjeline 1. programa.
Više o postaji >>


Drugi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 2)

Drugi program Hrvatskoga radija mozaični je program s ležernijim pristupom obradi javnih sadržaja s naglaskom na zabavne i sportske sadržaje: informativna emisija Novosti na svaki puni sat i trideset minuta, redoviti i izvanredni izvještaji o stanju u prometu.
Više o postaji >>


Treći program Hrvatskoga radija (HRT – HR 3)

Treći program Hrvatskoga radija je govorno - glazbeni je program zahtjevnijih sadržaja iz društvenih, znanstvenih i kulturnih područja obilježen analitičnošću i produbljenošću u razradi pojedinih tema te izraženim kritičkim diskursom. Glazbeni dio programa obilježen je probranim izborom ozbiljne i suvremene glazbe, džeza i alternativne glazbe te autorskim glazbenim emisijama. Treći program je i mjesto propitivanja i eksperimentiranja zvukom i glasom (ars acustica, zvukovne instalacije i slično). Uloga Trećega programa je i da bude aktivni čimbenik društvene, znanstvene i kulturne zbilje.
Više o postaji >>

 


Regionalni programi:

Osam regionalnih radijskih postaja Hrvatskoga radija odgovara na javne potrebe područja na kojem emitira, potiče rješavanje lokalnih komunalnih i drugih problema, inicira javni dijalog kontaktnim emisijama i u svojem informativnome dijelu programa usredotočuje se na regionalne teme. Osim što proizvode svoj lokalni program, lokalne postaje Hrvatskoga radija osiguravaju nacionalnim programima pravovremene i precizne informacije o zbivanjima na svom području, uključivši i šire priloge o lokalnim posebnostima i zanimljivostima.


HRT – Radio Dubrovnik

Sedamdeset šest godina postojanja Radio Dubrovnika važna je obljetnica i prigoda doznati nešto više o burnoj povijesti radija u Dubrovniku i proširiti dosadašnje spoznaje sjećanjima onih koji su na poseban način, poslovno ili privatno, bili vezani za Radio Dubrovnik.
Više o postaji >>


HRT – Radio Knin

Okosnicu govornog programa čine vijesti te kontaktne i mozaične emisije koje se bave pitanjima kako državne tako i lokalne politike i samouprave, te temama iz kulture, obrazovanja, znanosti, zdravstva, gospodarstva i sporta. Zabavna komponenta programa zastupljena je u kontaktnim i mozaičnim emisijama i u glazbenom programu. Poseban naglasak je na temama iz civilnog društva, te života nacionalnih manjina. Glazbeni dio programa sastoji se od autorskih glazbenih emisija i glazbenih lista.
Više o postaji >>


HRT – Radio Osijek

Radio koji se sluša. Radio kojem se vjeruje. U ovom marketinškom sloganu novijega datuma možda se upravo krije ono najvažnije što bi moglo opisati današnji Radio Osijek. Iza nas je duga tradicija, no Radio Osijek nikada se nije pretjerano osvrtao oko sebe nego uvijek gledao naprijed.
Više o postaji >>


HRT – Radio Pula

Radio Pula jedan je od sedam regionalnih centara Hrvatskog radija. Program emitira na širem području Istre. Za 50 godina kreativnog rada kojim promovira i njeguje kulturnu baštinu, tradiciju i običaje našega kraja Radio Pula dobitnik je Povelje Grada Pule 2011. godine. Iste godine, u povodu 50 godina djelovanja radio postaje te sveukupnog doprinosa hrvatskoj glazbi Radio Pula dobiva nagradu Status Hrvatske glazbene unije.
Više o postaji >>


HRT – Radio Rijeka

Jedna od najslušanijih radio postaja u Hrvatskoj, Radio Rijeka je postaja na kojoj se govori hrvatski i talijanski, ali i čakavski. Pripremamo program za sve generacije slušatelja, prateći sve što se događa u Primorsko-goranskoj županiji, a i šire. Upravo zato jer „Nije radio sve što svira“ odavno smo i na internetu: i programom i vijestima. 
Više o postaji >>


HRT – Radio Sljeme

Radio Sljeme kao sastavni dio Hrvatske radiotelevizije (HRT) jedna je od najslušanijih radiopostaja u Zagrebu, a u središtu naše pozornosti su javni interes i javni sadržaji.
Više o postaji >>


HRT – Radio Split

Radio Split regionalni je centar Hrvatskog radija koji 24-satni program emitira na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
Više o postaji >>


HRT – Radio Zadar

Radio Zadar je osnovan 23. listopada 1968. godine. Uz tzv. zemaljsko emitiranje, Radio Zadar emitira program i putem interneta te ima svoju vlastitu web stranicu i nezaobilazna je postaja u svakodnevnom životu na području Zadarske županije.
Više o postaji >>Međunarodni program:

HRT – Glas Hrvatske

Program Glas Hrvatske emitira se putem interneta za hrvatske iseljenike i za međunarodnu javnost: programom na stranim jezicima slušatelje se informira o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj uz obilje zanimljivih sadržaja iz svih programa Hrvatskoga radija te vlastitom produkcijom emisija.Mobilna aplikacija Hrvatski radio

- preuzmite Android verziju 
- preuzmite iOS verziju 
- preuzmite Huawei verziju

Putem aplikacije možete slušati sve radijske programe HRT-a: HR 1, 2 i 3, Glas Hrvatske, te osam regionalnih programa: Osijek, Sljeme, Pula, Rijeka, Zadar, Knin, Split i Dubrovnik.

 


Glavni urednici kanala Hrvatskoga radija

Prvi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 1) - v.d. urednika Vladimir Kumbrija

Drugi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 2) - urednica Jadranka Rilović

Treći program Hrvatskoga radija (HRT - HR 3) - v.d. urednice Nevenka Dujmović

HRT - Radio Osijek - urednik Davor Lončarić

HRT - Radio Split - urednik Karlo Reitober

HRT - Radio Knin – urednica Afrodita Bibić Bilopavlović

HRT - Radio Pula – urednik Bruno Krajcar 

HRT - Radio Zadar – urednik Toni Pajkin

HRT - Radio Sljeme – urednica Tanja Baran

HRT - Radio Rijeka  – urednik Alen Čemeljić

HRT - Radio Dubrovnik – urednica Nila Miličić Vukosavić

HRT - Glas Hrvatske  – urednica Tatjana Rau


Kontakti HRT-a >>