Hrvatski
radio

Općenite informacije, organizacija i ustroj

HRT zgrada

Hrvatski radio je sljednik Radio stanice Zagreb, koja je emitiranje započela 15. svibnja 1926., kao prva radiostanica na jugoistoku Europe. Čuvajući vrijednosti po kojima je priznat, osuvremenjivanjem oblikovanja programskoga sadržaja nastoji olakšati put upravo tih vrijednosti do suvremene publike.


PROGRAMI HRVATSKOGA RADIJA


Emitiranje koje je započelo samo jednim programom koji se čuo u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj danas čini šesnaest programa, suvremenim distribucijskim kanalima dostupnih u čitavome svijetu.


Nacionalni programi:

Prvi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 1)obrazovni, dramski, kulturni, znanstveni i glazbeni sadržaji, informativni program sa mozaičnim i specijaliziranim emisijama, vijestima svaki puni sat i tzv. velikim informativnim emisijama Jutarnja kronika, Dnevne novosti, Aktualno u 17, Dnevnik, Kronika dana

Drugi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 2) - mozaični program s ležernijim pristup obradi javnih sadržaja s naglaskom na zabavne i sportske sadržaje; informativna emisija Novosti na svaki „puni sat plus trideset minuta“, redoviti i izvanredni izvještaji o stanju u prometu

Treći program Hrvatskoga radija (HRT - HR 3) - kulturno-znanstveni i dramski sadržaji, klasična i alternativna glazba, akademski pristup obradi tema

 

Regionalni programi:

Osam regionalnih radijskih postaja Hrvatskoga radija (HRT - Radio Osijek, HRT - Radio Pula, HRT - Radio Rijeka, HRT - Radio Zadar, HRT - Radio Knin, HRT - Radio Split, HRT - Radio Dubrovnik, HRT - Radio Sljeme) odgovara na javne potrebe područja na kojem emitira, potiče rješavanje lokalnih komunalnih i drugih problema, inicira javni dijalog kontaktnim emisijama i u svojem informativnome dijelu programa usredotočuje se na regionalne teme. Osim što proizvode svoj lokalni program, lokalne postaje Hrvatskoga radija osiguravaju nacionalnim programima pravovremene i precizne informacije o zbivanjima na svom području, uključivši i šire priloge o lokalnim posebnostima i zanimljivostima.

 

Međunarodni program:

Program Glas Hrvatske emitira se putem interneta za hrvatske iseljenike i za međunarodnu javnost: programom na stranim jezicima slušatelje se informira o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj uz obilje zanimljivih sadržaja iz svih programa Hrvatskoga radija te vlastitom produkcijom emisija.


GLAVNI UREDNICI KANALA HRVATSKOGA RADIJA 

Prvi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 1) - urednik Vladimir Kumbrija

Drugi program Hrvatskoga radija (HRT - HR 2) - v. d. urednika Jadranka Rilović

Treći program Hrvatskoga radija (HRT - HR 3) - urednica Nevenka Dujmović

HRT - Radio Osijek - urednik Davor Lončarić

HRT - Radio Split - urednik Karlo Reitober

HRT - Radio Knin – urednica Afrodita Bibić Bilopavlović

HRT - Radio Pula – urednik Bruno Krajcar 

HRT - Radio Zadar – urednik Toni Pajkin

HRT - Radio Sljeme – urednica Tanja Baran

HRT - Radio Rijeka  – urednik Alen Čemeljić

HRT - Radio Dubrovnik – urednica Nila Miličić Vukosavić

HRT - Glas Hrvatske  – urednica Tatjana Rau


Kontakti HRT-a >>