Hrvatski radio

Radio Zadar

Pravilnik o scrapingu

24.12.2014.

18:35

Autor: HRT centar Zadar

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ – „Scraping“

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1.“Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“ (NN 151/14). 

Ukupna financijska sredstva za provedbu ove mjere iznose 4,76 milijuna eura, od čega Europska unije sudjeluje sa 3,57 milijuna eura iz Europskog fonda za ribarstvo, a preostalih 1,19 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna. 

Ovim Pravilnikom definirani su uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, točnije dodjele naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova uništavanjem plovila (eng. scrapping) ili prenamjenom u drugu djelatnost izvan ribolova 

Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, u segmentima ribolova okružujućim mrežama plivaricama i ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama. 

Osnovni kriteriji koje korisnici moraju zadovoljiti su:

a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;

b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, broj 27/2005, 57/2006, 80/2007, 3/2008, 18/2009, 56/2010, 97/2012 i 137/2013) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o brodicama i jahtama), odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, broj 181/2004, 76/2007 i 146/2008) (u daljnjem tekstu: Pomorski zakonik);

c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;

d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina. Starost plovila se izračunava sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila uključujući Uredbu Vijeća (EZ) br. 3259/1994 od 22. prosinca 1994. godine o izmjenama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2930/86 od 22. rujna 1986. godine o određivanju karakteristika ribarskih plovila (Službeni list Europske unije L 134 od 30. travnja 2004.). Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi prijava te godine kad je plovilu po prvi put izdana Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu s namjenom kao ribarski brod (za brodove), ili u slučaju brodica godina kada je kao ribarskoj brodici po prvi put izdana Dozvola za plovidbu brodice;

e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od minimalno 60 ribolovnih dana u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini;

f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu koćarskog odnosno plivaričarskog ribolova, ovisno što je primjenjivo;

g) ribarskim plovilom mora se ostvariti najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ili koćarskog ribolova, ovisno o ribolovnom alatu za koji se traži potpora, u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini;

h) za rad na ribarskom plovilu većem od 30 GT-a, a koje je predmet potpore, tijekom 2012. i 2013. godine mora biti zaposlen najmanje jedan član posade;

i) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;

j) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna s postupkom sukladno ovome Pravilniku i Natječaju za provedbu mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovnih aktivnosti« (u daljnjem tekstu: Natječaj);

k) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;

l) uništavanje ili prenamjena koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;

m) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenim u Uputama – uvjeti prihvatljivosti za brodogradilišta/rezališta koji se nalazi u Prilogu V. ovog Pravilnika, i njegov je sastavni dio;

n) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 31. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. godine o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L120, od 10. svibnja 2007.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 498/2007). 

Raspisivanje Natječaja predviđeno je za 24. prosinac 2014. godine u kojem će se definirati rokovi za podnošenje zahtjeva. 

Važno je napomenuti da će podršku ribarima, a vezano uz cjelokupni proces prijave i dostave dokumentacije pružati djelatnici Uprave ribarstva, čime im nastojimo maksimalno olakšati i pomoći.

Tekst Pravilnika pogledajte ovdje.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.