Hrvatski radio

Radio Zadar

Predstavljanje Operativnog programa za ribarstvo

17.03.2014.

08:59

Autor: HRT centar Zadar/ Radio Zadar

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

U Zagrebu će danas biti predstavljen Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.

Republika Hrvatska je danom pristupanja u EU dobila mogućnost korištenja sredstva u okviru Europskog fonda za ribarstvo (EFR) u iznosu od 8,7 mil. EUR-a. Ukupna financijska alokacija za prvih šest mjeseci članstva iznosi 11,6 milijuna eura; od toga 8,7 milijuna EUR-a iz Europskog fonda za ribarstvo i 2,9 milijuna EUR-a nacionalnog proračuna s mogućnošću iskorištenja do 31. prosinca 2015. godine. Financijska alokacija EK u obliku predujma u iznosu od 25% (cca 2,1 mil. EUR-a) uplaćeni su Republici Hrvatskoj 23. prosinca 2013. godine.
 
Kako bi se ta sredstva mogla koristiti, morala su biti izrađena i prihvaćena dva strateško-programska dokumenta i to Nacionalni strateški plan (NSP) razvoja ribarstva Republike Hrvatske i Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.
 
NSP je predmet dijaloga s Europskom komisijom kako bi se osigurala njegova usklađenost sa ciljevima Zajedničke ribarstvene politike, no kao takav ne podliježe obvezi odobrenja od strane Europske komisije već ga donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 5. stavku 5. podstavku 3. Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/2013). Ovaj dokument je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 26. rujna 2013. godine (NN 123/2013).
 
Operativni program, izrađen na temelju NSP-a, predstavlja dokument kojim država članica konkretno opisuje glavne mjere koje planira sufinancirati iz EFR-a, te za razliku od Nacionalnog strateškog plana, podliježe obvezi formalnog odobrenja od strane Europske komisije. Operativni program službeno je odobren Provedbenom odlukom Komisije оd 19.12.2013. o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007. – 2013. - objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.
 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.