Hrvatski
radio

Duhovna misao za dobar dan

Naslov

Duhovna misao za dobar dan

Urednica

Morena Sinčić

Autorica

Morena Sinčić

O emisiji

Duhovne misli za dobar dan: kratke misli, mudrosti, evanđeoske poruke i meditacije zamišljene kao podsjetnik na zaboravljene vrijednosti i ljudsku dobrotu.

Za vedar početak dana svakoga jutra u 6:15. 

Poslušajte