Hrvatski
radio

Vijesti Radio Zadra

Naslov

Vijesti Radio Zadra

Urednici

Vladimir Šetka, Anita Perica, Dorotea Perović, Suzana Dražić, Božidar Kolega, Ante Kolanović, Suzana Jakšić Mandić

Autori

Vladimir Šetka, Anita Perica, Nikola Barač, Žana Morović-Rudić, Lovrenka Surić, Dorotea Perović, Filip Buzov, Helena Krstić, Elvira Ferjančić, Suzana Dražić, Božidar Kolega, Ante Kolanović, Suzana Jakšić Mandić, Željko Kapelari

O emisiji

Iz sata u sat od 08.00 - 20.00 h poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije

Poslušajte