Hrvatski radio

Radio Osijek

Osječki gradski govor, u duminama

17.03.2023.

19:59

Autor: Željko Kovačević

Lorna Rajle, Mirajm Milas, Ana Mikić Čolić

Lorna Rajle, Mirajm Milas, Ana Mikić Čolić

Foto: Željko Kovačević / HRT

Knjiga "Osječki gradski govor. Jezične dumine Osječana" opisuje suvremeni urbani idiom (narječje, govor nekoga kraja; izraz, riječ svojstvena nekom govoru; izričaj nekog jezika koji se doslovno ne može prevesti na drugi jezik jer gubi značenje) kojim se Osječani koriste u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.

Knjiga je sadržajno koncipirana u dva dijela. U prvome se dijelu knjige temi pristupa teorijski i analitički: u uvodnome se dijelu definiraju osnovni pojmovi. Razgraničuje se urbana dijalektologija od ruralne dijalektologije, naglašava se važnost (socio)lingvističkih istraživanja u dijalektologiji, definira se pojam gradskoga govora te se objašnjavaju njegova najvažnija obilježja – leksička produktivnost i inovativnost, gramatička fleksibilnost, semantička ekspresivnost, metaforičnost i asocijativnost te ludičko poigravanje zvukom i značenjem; objašnjava se dijalektna podloga slavonskih gradskih govora te se predstavljaju semantička i tvorbena obilježja leksema kojima se imenuju otvoreni i zatvoreni gradski prostori u pet slavonskih gradova – Požege, Vinkovaca, Slavonskoga Broda, Virovitice i Osijeka.

U drugome se poglavlju opisuje osječki gradski govor – od neologizacijskih procesa (formalne i semantičke tvorbe te utjecaja stranih jezika na osječki gradski govor) do naglasnih obilježja i akustičkog opisa naglasaka u osječkom gradskom govoru. Drugi dio knjige čini rječnik osječkoga gradskoga govora u kojemu su natuknice složene abecednim redom s naznačenim prozodijskim obilježjima. Rječnička definicija sastoji se od značenja, a upućuje se i na sinonime.

Knjiga je oblikovana na opreci formalno – neformalno. Formalnost se očituje u jasnoj, čitljivoj i prozračnoj strukturi teksta koji svojim sadržajem opisuje specifičnosti osječkoga gradskoga govora. Odražavajući gradski ritam fluidnosti i nesputanosti, neformalno oblikovanje prožima cjelokupni sadržaj nenadanim intervencijama unutar teksta te naslovima poglavlja koja vizualno interpretiraju osječki četveronaglasni sustav. Znanstveni dio knjige dodatno je „umekšan“ ilustracijama tipičnih osječkih toposa te osječkim gradskim pričama, zanimljivostima i legendama koje su zapisane u kolektivnom sjećanju pojedinačne interpretacije. Osječka miroljubivost personificirana je inkluzivnim oblikovanjem knjige. Odabirom fonta i načinom prijeloma teksta, knjiga je prilagođena osobama sa specifičnim teškoćama učenja.

O knjizi su govorile autorice  izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić, Mirajm Milas i dr.sc. Lorna Rajle. 

Dr. sc. Lorna Rajle ističe kako je osječki gradski govor poseban i karakterističan, prepoznatljiv diljem Hrvatske.

Treska, rifle, slimba, duploš samo su neke riječi koje ćete pronaći u knjizi, no knjiga ima i jednu posebnost, naglašava Mirjam Milas, dizajnerica vizualnih komunikacija: "Istraživala sam na koji bi način knjiga mogla postati inkluzivna, pa sam na kraju odabirom fonta, stilom i načinom prijeloma prilagodila knjigu djeci s disleksijom."

"Ideju je još 2014. godine iznio, na žalost, pokojni profesor Branko Kuna za slavistički kongres u Vinkovcima. Istražili smo gradske govore u pet slavonskih gradova i najzanimljiviji je bio osječki. Nije to samo tipičan rječnik, već i poseban način tvorbe riječi i preimenovanje pojedinih toponima, pa tako imamo Štrosiku, Srednjiku, Feđiku, Sjembu..." rekla je izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić.

O knjizi su govorili Maja Glušac i Tomislav Levak.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.