Hrvatski
radio

Vijesti Radio Splita

Naslov

Vijesti Radio Splita

O emisiji

Aktualne vijesti s područja grada, županije, ali i najvažnije iz zemlje i svijeta svakog punog sata (u trajanju do pet minuta).