Hrvatski
radio

Frekvencije - HRT - Radio Rijeka

ObjektFrekvencija
Brgud94,5
Cres97,9
Fužine104,0
Kupjački Vrh97,9
Mali Lošinj107,4
Mirkovica102,7
Mrkopalj107,5
Prezid101,7
Rijeka - Pulac95,1
Učka104,7