Hrvatski radio

Treći program

09:31 / 19.04.2022.

Autor: Marito Mihovil Letica

Hermeneutika Martina Heideggera i Charlesa Taylora u enciklikama pape Franje

Dafne Vidanec

Dafne Vidanec

Foto: privatna arhiva / -

Govorimo o hermeneutici u djelima Martina Heideggera i Charlesa Taylora te njezinu prepoznavanju u enciklikama pape Franje. Gošća je prof. dr. Dafne Vidanec s Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću.

Kroz istraživanje Taylorova filozofskog opusa, a ponajviše segmenta prezentiranoga u "Izvorima sebstva", zaključila sam koji su to mislioci u povijesti filozofije zaslužili titulu "velikih" mislilaca filozofskih sistema: Aristotel – otac temporalne dimenzije; Hegel – otac fenomenologije duha; Merleau-Ponty – otac fenomenologije percepcije; i Heidegger – otac temporalne strukture bitka.

Iz uvodnoga teksta

Najprije ilustriramo spoznajnu vezu između Aristotela, Heideggera i Taylora jer Taylor promišlja dobro kao (moralnu) okosnicu ljudskog djelovanja, a takvo je djelovanje svrha njegovih filozofijsko-antropologijskih i etičkih promišljanja. Obuhvaća moralne temelje ucijepljene u stanovitoj metafizici, tako da je i Taylorovo razmatranje spacijalne ili prostorne orijentacije moguće shvaćati i tumačiti kroz prizmu ontologije morala.

Postoji jedna "crvena spoznajna nit" logosa u kontekstu shvaćanja Taylorova pojma dobra, nit koja ide od Platona preko Aristotela temporalno kroz Martina Heideggera do Charlesa Taylora, koji je to usavršio govoreći o "spacijalnoj orijentaciji", o okretanju prema dobru, o stupanju u odnos s konceptom dobra kao okosnicom ljudskog djelovanja.

Dafne Vidanec

Dafne Vidanec

Dafne Vidanec

Foto: privatna arhiva / -

Uz to govorimo o spoznajnim uvidima koji su zajednički Heideggerovu djelu "Bitak i vrijeme" i Taylorovu "Izvori sebstva", posebice je to semantika njihova (filozofskog) jezika i teleološko-ontološki aspekt bivstvovanja Heideggerova (tu)bitka, odnosno Taylorova sebstva u prostoru, tj. eteru dobra. Naposljetku je riječ o hermeneutici brige za čovjeka i stvoreni svijet u enciklikama pape Franje.


- Poveznicu između Heideggera, Taylora i pape Franje pronašla sam u enciklici "Fratelli tutti" gdje Papa govoreći o položaju suvremenog čovjeka i osvrćući se na problem migranata kaže da smo "napredovali na mnogim poljima, ali smo u našim razvijenim društvima nepismeni u praćenju, brizi i pomaganju najslabijih i najugroženijih". U toj rečenici pape Franje "blinka" riječ "briga", Heideggerovo "Sorge", objašnjava Dafne Vidanec.

Hermeneutika Martina Heideggera i Charlesa Taylora u enciklikama pape Franje

Emitirano 14.04.2022. 08:45

Hermeneutika Martina Heideggera i Charlesa Taylora u enciklikama pape Franje U emisiji „Kozmos i etos“ govorimo hermeneutici u djelima Martina Heideggera i Charlesa Taylora. Na početku ilustriramo spoznajnu vezu između Aristotela, Heideggera i Taylora. Taylor promišlja dobro kao (moralnu) okosnicu ljudskoga djelovanja, a takvo je djelovanje svrha njegovih filozofijsko-antropologijskih i etičkih promišljanja. Zatim se dohvaćamo spoznajnih uvida koji su zajednički Heideggerovu djelu „Bitak i vrijeme“ i Taylorovu „Izvori sebstva“. Naposljetku govorimo o hermeneutici brige za čovjeka i stvoreni svijet u enciklikama što ih je napisao te u svijet odaslao papa Franjo. Gošća je prof. dr. Dafne Vidanec s Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Emisija

Kozmos i etos

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Poslušajte u Slušaonici