Kozmos i etos

Kozmos i etos

Emisija aktualizira teme iz područja znanosti, filozofije i umjetnosti. Tražimo odgovore na pitanja koja se dohvaćaju čovjekova položaja u našemu postindustrijskom odnosno postmodernom društvu u Hrvatskoj i svijetu. Autor i voditelj emisije je Marito Mihovil Letica.

Posljednje emisije

Četvrtak, 19.04.2018 08:45

Neki aspekti Descartesove metodičke skepse

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o dvojbi odnosno metodičkoj skepsi kojom je novovjekovni francuski filozof i matematičar René Descartes smjerao dospjeti do sigurne i istinite spoznaje. Bit će pritom riječi o Bogu, svemogućem Tvorcu i izvoru istine, ali i o lukavom obmanjivaču, zlom geniju ili demonu nazvanom „genius malignus“. Ponudit ćemo odgovore na pitanja ima li pretpostavka obmanjivača i sama pretpostavke, što Descartes podrazumijeva pod zlim genijem i zašto ga uvodi u filozofska razmatranja te kako se prema Descartesovoj dvojbi odnose sanjanje i ludilo. Gošća je filozofkinja doc. dr. Barbara Ćuk. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica emisije: Antonia Hrvatin Roth.

Četvrtak, 12.04.2018 08:45

Biblijska psihoterapija

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o biblijskoj psihoterapiji. Mudri savjeti Starog i Novog zavjeta odjelotvoreni u Isusovim načinima postupanja nisu samo navještaji života vječnoga nego se iskazuju spasonosnim uputama i za čovjekov zemaljski život, za njegovo duševno i tjelesno zdravlje ovdje i sada. Isus je postavio temeljne principe uspješne i svevremeno suvremene psihoterapije. Takvi njegovi postupci mogu se izraziti kao zapovijedi koje – kad se dosljedno i vjerno provode – bivaju blagotvornima za čovjeka pojedinca, njegove bližnje te širu zajednicu. Gost je prof. dr. Mijo Nikić, teolog i psiholog. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica Urednica emisije: Antonia Hrvatin Roth

Četvrtak, 05.04.2018 08:45

Multikulturalizam nasuprot fundamentalizma

U emisiji „Kozmos i etos“ bit će riječi o opreci između danas često spominjane ideje multikulturalizma i raznovrsnih očitovanja fundamentalističkih svjetonazora i prakse. Ta opreka na dramatičan i nerijetko tragičan način biva vidljivom u našim danima upravo na Mediteranu. Budući da smo suočeni s tim manifestacijama fundamentalističkih svjetonazora, nameće se potreba preispitivanja temeljnih protuslovlja skriveno sadržanih u ideji multikulturalizma te, u konačnici, i potreba ispitivanja lažnosti dogmatski tumačene ideje multikulturalizma i njezinih fundamentalističkih alternativa. Gost je prof. dr. Lino Veljak. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica emisije: Antonia Hrvatin Roth.

Četvrtak, 29.03.2018 08:45

Tursko-hrvatske povijesne i kulturne veze

U emisiji „Kozmos i etos“ razgovaramo o tursko-hrvatskim vezama tijekom povijesti, od turskih osvajanja u 15. i 16. stoljeću do današnjega vremena obilježenog dijalogom i dobrim odnosima. Pokušavamo doznati što nam te veze kazuju o susretu dviju kultura i dvaju jezika kroz društveni i povijesni kontekst. Uz to govorimo o prevođenju djela s turskoga na hrvatski jezik pri čemu se kao neizbježne dohvaćamo teme brojnih turcizama koji su tijekom proteklih stoljeća postali i trajno ostali sastavnim dijelom našega jezika. Gost je prof. dr. Ekrem Čaušević. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica emisije: Antonia Hrvatin Roth.

Najave
Poslušajte